Regulamin zapisów na zabiegi

Informacje ogólne

 1. Wszystkie zabiegi świadczone przez Salon Kamila Kulasińska PermanentMakeup & BeautyTeam wykonywane są zgodnie z zapisami poniższego regulaminu. Regulamin dostępny jest w salonie jak i na stronie internetowej.
 2. Korzystając z usług proponowanych przez nasz salon, akceptują Państwo regulamin bez konieczności jego podpisywania.
 3. Niezastosowanie się do treści regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu za przeprowadzony zabieg.
 4. Osoby niepełnoletnie(wiek 13-18 lat) mogą korzystać z oferty tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
 5. Za wykonanie każdej z usług obowiązują ceny podane w cenniku. Cennik jest dostępny na stronie internetowej oraz w salonie.
 6. Zapisy na każdy z zabiegów odbywają się droga telefoniczną, internetową bądź bezpośrednio w Salonie.
 7. W celu rezerwacji wyznaczonego terminu, Klient ma obowiązek wpłacić zadatek na poczet zabiegu do 3 dni roboczych od dnia w którym zapisywał się na wybrany termin.
 8. Wpłacony zadatek zostaje odliczony od finalnej ceny wybranego zabiegu.
 9. W sytuacji, kiedy Klient nie zjawi się w wyznaczonym terminie bez wcześniejszego powiadomienia o chęci jego zmiany, przynajmniej 2 dni przed wyznaczonym terminem, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 10. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu lub zmiany jego terminu na możliwie najszybszy wolny termin w przypadku wystąpienia nagłych oraz niezależnych od pracownika sytuacji.
 11. W momencie przełożenia terminu z przyczyny wynikającej ze strony Salonu, wpłacony zadatek automatycznie zostaje przesunięty na nowy termin.
 12. W przypadku zabiegu makijażu permanentnego konieczna jest wykonanie korekty makijażu po ok 6-8 tygodniach
 13. Godziny Premium - usługi świadczone poza godzinami pracy salonu dodatkowo płatne
 14. Reklamację są uwzględniane tylko pisemnie lub mailowo